.

U Novom Travniku se čisti samo jedna strana nogostupa

09 Siječanj 2016

Već tradicionalno, kada padne snijeg, stanovnici općine Novi Travnik suočavaju se sa velikim problemima na prometnicama i nogostupima.

 

 

Ova godina nije bila izuzetak. Početkom siječnja ove godine, kada je pao snijeg, isti je prouzrokovao poprilične poteškoće pješacima i vozačima u Novom Travniku. Budući da snijeg nije pao u velikim količinama, kako se doista znalo dogoditi ranije, kao glavni uzrok nastale nelagodne situacije možemo utvrditi neadekvatano čišćenje. Većina stanovništva općine Novi Travnik, barem prema komentarima u medijima i na društvenim mrežama, dijeli ovo mišljenje.

Za čišćenje snijega u općini Novi Travnik je odgovorno JKP "Vilenica Čistoća".  Međutim, prema potpisanom Ugovoru navedenog komunalnog poduzeća i Općine Novi Travnik, čisti se samo jedna strana nogostupa. Također, prema Odluci o komunalnom redu svi građani, vlasnici individualnih i kolektivnih stambenih objekata, kao i vlasnici poslovnih objekata, dužni su snijeg i led na prilazu individualnim i kolektivnim, te poslovnim objektima očistiti.

Dakle, prema navedenom Ugovoru i Odluci, odgovornost za čišćenje grada je na JKP "Vilenica Čistoća" i građanima. Kako će to funkcionirati, tek ćemo vidjeti. Stanje u prvim danima 2016. nije bilo za pohvalu. /o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa