.

Nova prometna žila kucavica prostora središnje Bosne dobiva svoje obrise

06 Lipanj 2024

Izgradnja strateškog prometnog pravca kroz središnju Bosnu, koji će imati izniman značaj za razvoj gospodarstva niza općina u ovom dijelu zemlje, ide utvrđenom dinamikom, a nedavno objavljene fotografije Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH pokazuju u kojoj su mjeri napredovali radovi na gradnji LOT-a 5 brze ceste Lašva - Nević Polje, odnosno dijela prometnice od petlje Vitez i izlaza iz poslovne zone pa do petlje Nević Polje, dužine 4,8 kilometara, piše Večernji list BiH.

Fotografije otkrivaju veliki broj strojeva koji se neumorno probijaju kroz utvrđenu trasu, definiraju tako finalni izgled prometnice koju su sanjale generacije, a koja će vrlo skoro postati stvarnost.

Izniman značaj

Početak sekcije LOT-a 5 nalazi se poslije petlje Vitez - izlaz iz poslovne zone, koja će biti izgrađena u sklopu gradnje LOT-a 4 (poslovna zona Vitez). Na kraju sekcije LOT-a 5 predviđena je izgradnja petlje Nević Polje tipa denivelirani kružni tok. Na mjestu petlje brza cesta se pristupnim rampama priključuje na magistralnu cestu M-16.4 Nević Polje - Bugojno. LOT 5 je riješen kao cesta s karakteristikama brze ceste s dva prometna traka (vozni i pretjecajni) za svaki smjer kretanja.

U sklopu izgradnje ove dionice brze ceste predviđena je i regulacija rijeke Lašve na mjestima gdje je u koliziji s trupom ceste. Izvođač radova je tvrtka Hering d. d. Široki Brijeg. Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij Divel d. o. o. Sarajevo i Zagrebinspekt d. o. o. Mostar. Izgradnja ovoga dijela buduće brze ceste nešto je što osobito veseli i poslovnu zajednicu ovoga dijela zemlje, koja će, jednom kada cjelokupna prometnica od Lašve na istoku pa do Nević Polja na zapadu bude gotova, imati praktički omogućen spoj sa žilom kucavicom Bosne i Hercegovine, odnosno autocestom na koridoru Vc. Takvo što donijet će prijeko potrebno podizanje razine sigurnosti i protočnosti prometa, a što je osobito važno iz vizure brojnih uspješnih poslovnih subjekata, poglavito kada govorimo o onima izvozno orijentiranima.

Povezivanje

U pogledu značaja prometne uvezanosti središnje Bosne treba podsjetiti kako je brza cesta Lašva - Nević Polje u ukupnoj dužini od 24,3 kilometra odlukom Vlade FBiH proglašena cestom od javnog interesa. Ostala četiri LOT-a čine dionice Lašva - Kaonik, Kaonik - Selište, Selište - Vitez (petlja Vitez - ulaz u poslovnu zonu), poslovna zona Vitez (petlja Vitez - ulaz u poslovnu zonu - petlja Vitez - izlaz iz poslovne zone). Sve navedeno treba promatrati iz kuta interesa žitelja i tradicionalno jake poslovne zajednice ovoga dijela zemlje, a ilustrativan podatak koji jasno govori o značaju nove prometnice odnosi se na frekventnost prometa postojeće magistralne ceste M-5 koja je 2016. godine iznosila oko 15.500 vozila dnevno. Drugim riječima, brza cesta Lašva - Nević Polje, osim što će ubrzati protok ljudi i roba, donijet će i rasterećenje na postojećoj magistralnoj cesti. No, namjera je da ova prometnica zapravo "nastavi" i dalje prema zapadu, odnosno Jajcu, dok bi prvi segment toga dijela bila dionica Nević Polje - Turbe, a na koju se gleda kao na svojevrsna ulazna vrata za realizaciju idejnog projekta povezivanja s Jajcem i dolinom Vrbasa.

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa