.

Fond za zaštitu okoliša FBiH sufinancira projekat izgradnje vodovoda Plava voda

22 Siječanj 2016

Vlada FBiH dala je saglasnost Fondu za zaštitu okoliša FBiH za potpisivanje Ugovora o podršci zajmu za projekt “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda” u Travniku sa EBRD-om.

 


Vlada FBiH je 10.1.2013. godine utvrdila javni interes ovog projekta, nakon čega se JP Regionalni vodovod “Plava voda” d.o.o. Travnik 30.12.2014. godine obratio Fondu za zaštitu okoliša FBiH sa zahtjevom da Fond učestvuje učešće u otplati dijela kredita uzetog od EBRD-a.

Ukupna vrijednost kredita je jedanaest milijuna eura, a od Fonda je traženo da učestvuje u otplati s 25 posto od ukupnog zaduženja, odnosno 6.129.345 KM u vremenskom intervalu od 15 godina (2016.-2030). /nap.ba/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa