.

U Travniku održano predavanje na temu „Javnozdravstveni aspekti dijabetes mellitusa“

25 Ožujak 2016

U amfiteatru Univerziteta/Sveučilišta „Vitez“ u Travniku, a u organizaciji Ljekarske/Liječničke komore KSB, održana je prva edukacija u oblasti kontinuirane medicinske edukacije za doktore medicine.

 


Predavanje na temu „Javnozdravstveni aspekti dijabetes mellitusa“ održali su zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo ŽSB, mr.sci.dr. Amra Mehmedbegović-Živanović, specijalista socijalne medicine i organizacije zdravstva i mr.sci.dr. Zudi Osmani, specijalista higijene sa zdravstvenom ekologijom.

Dijabetes je kompleksno kronično oboljenje koje pokazuje razmjere pandemije, sa stalnim trendom porasta broja oboljelih. Kako su istaknuli predavači, dijabetes je, uz kardiovaskularne i maligne bolesti, najčešći uzrok preranog umiranja i invalidnosti. Ovo oboljenje praćeno je i velikim brojem teških komplikacija koje, pored posljedica po oboljelog i njegovu porodicu, nose ogroman ekonomski trošak. Od sredstava namijenjenih za liječenje dijabetesa, oko 85% se troši na liječenje komplikacija.

Posebna pažnja u izlaganjima posvećena je kontroli riziko faktora, koji dovode do pojave bolesti i komplikacija, kao i smjernicama za buduće preventivne aktivnost i nadzor nad oboljenjem.

Predavanje je bilo namijenjeno doktorima opće i obiteljske medicine, specijalistima interne medicine, a veliko zanimanje su pokazali i ostali stručnjaci iz različitih oblasti medicine./o.t./

 

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa