.

Zakazana 40. redovita sjednica Općinskog vijeća

02 Kolovoz 2016

40. redovita sjednica Općinskoga vijeća Travnik zakazane je za 17.08. 2016. godine u 10,00 sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.Dnevni red


1.Zaključak o verifikaciji mandata vijećniku Samir Pinjo
2.Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Travnik za period 1.1. do 31.3. 2016. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Travnik za period 1.1. do 31.3. 2016. godine
3.Izvješće o utrošku proračunske pričuve za period 1.1. do 31.3. 2016. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku proračunske pričuve za period 1.1. do 31.3. 2016. godine
4.Prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede Općine Travnik za period 2016. – 2020. godina i donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede Općine Travnik za period 2016. – 2020. godina
5.Prijedlog Odluke o imenovanju Radne skupine za izradu Strategije razvoja turizma na području općine Travnik za period 2016.-2020. godina
6.Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističkih suglasnosti
7.Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
8.Dopuna Cjenika komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik u stečaju
9.Odluka o davanju suglasnosti na dopunu cjenika komunalnih usluga JKP Bašbunar d.o.o. Travnik u stečaju
10.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje cijena komunalnih usluga JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik Nova Bila
11.Dopuna Cjenika komunalnih usluga JKP Trebišnjica d.o.o. Travnik Nova Bila
12.Odluka o davanju suglasnosti na dopunu cjenika komunalnih usluga JKP Trebišnjica d.o.o. Travnik Nova Bila
13.Prijedlog Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje prava na socijalno stambeno zbrinjavanje
14.Prijedlog Pravilnika o kriterijima za ostvarivanje prava na subvencioniranje najamnine za stan
15.Prijedlog Pravilnika o izvršenju hitnih intervencija na zgradama
16.Rješenje o imenovanju Skupštine JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik Nova Bila na kraći period
17.Rješenje o imenovanju Skupštine JP „STAN“ d.o.o. Travnik na kraći period
18.Rješenje o izmjeni Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova UO JU „Zavičajni muzej Travnik“ Travnik
19.Rješenja o dodjeli zemljišta
a) Sabit Krnjić
b) Tarik Mučenica
20. Rješenja o preuzimanju zemljišta
a) Lokalitet Dolac n/L – JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Podružnica elektrodistribucija Zenica – izgradnja elektroenergetskog objekta – trafostanice
b) Lokalitet Kalibunar
c) Lokalitet Bojana
21. Program sanacije JU „Apoteka/Ljekarna“ Travnik
22.Informacija o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2015/2016. godinu

/o.t./

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa