.

Imenovana Radna grupa za izradu Strategije razvoja turizma na području općine Travnik

17 Kolovoz 2016

Na 40. sjednici OV Travnik imenovani su članovi Radne grupe za izradu Strategije razvoja turizma.

Naime, na prijedlog o donesenoj Odluci o izradi Strategije razvoja turizma na području općine Travnik za period 2016.-2020. godina vijećnici su danas donijeli Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije razvoja turizma na području općine Travnik za period 2016.-2020.

Prema odluci članovi ove radne grupe su:
1.Elma Pruža
2.Fatima Maslić
3.Semin Konjalić
4.Samer Dolovac
5.Miroslav Matošević
6.Elvedin Kanafija
7.Goran Gučanin
8.Amel Nesimi

 

/o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa