.

Domić i Ćosić o braniteljima i socijalnoj politici

24 Rujan 2016

Portal „Travnički vjesnik“ je 09.09., u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.

Radi se o šest oblasti sa ukupno 26 pitanja. Kandidati su odgovore trebali dostaviti najkasnije do 16.09.2016. kako bi mogli pravovremeno objaviti sve odgovore na našem portalu. Odgovore su dostavili samo dva kandidata, Muhamed Ćosić i Bojan Domić, dok preostala dva kandidata Admir Hadžiemrić i Slavko Sikirić nisu dostavili odgovore.
Stoga, u nastavku navodimo odgovore Bojana Domića i Muhameda Ćosića na pitanja:
Kako poboljšati položaj boraca/branitelja u Travniku?
Na koji način povećati pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva?

 

Domić:


Kako poboljšati položaj boraca/branitelja u Travniku?
U programu „Za naš Travnik“ smo definirali šest mjera za poboljšanje položaja branitelja u društvu. To su: osiguranje različitih vidova pomoći braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, potpora za školovanje djeci poginulih i nestalih branitelja, pomoć braniteljima kod osnivanja i rada braniteljskih zadruga, stručno osposobljavanje branitelja i jačanje senzibiliteta društva za status branitelja. Osiguranje različitih vidova pomoći braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji podrazumijeva dodjelu jednokratnih novčanih pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji, pomoć pri liječenju i pomoć prilikom rješavanja stambenog pitanja. Dužni smo osigurati pomoć i naknade sudionicima i žrtvama Domovinskog rata. Potpora za školovanje djeci poginulih i nestalih branitelja je osiguranje materijalne i nematerijalne pomoći za djecu poginulih nestalih branitelja koji pohađaju osnovno, srednje, više ili visoko obrazovanje. Dakle, pomoć može biti izravno novčana ili nabava pribora i opreme za uspješno školovanje i studiranje. Pomoć braniteljima kod osnivanja i rada braniteljskih zadruga je poticanje i potpora zadrugarstvu. Zadrugarstvo je poseban oblik poduzetništva koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti i zajednički nastup na tržištu. Nastojat ćemo zajedno sa udrugama proisteklim iz Domovinskog rata informirati branitelje o zadrugarstvu, promovirati takav vid djelovanja i pružiti pomoć u osnivanju razvoju braniteljskih zadruga. Stručno osposobljavanje branitelja se odnosi na kreiranje i provedbu programa stručnog osposobljavanja nezaposlenih branitelja, djece stradalih, zatočenih i nestalih branitelja. Stručnim osposobljavanjem se braniteljska populacija opskrbljuje sa vještinama kako bi bili kompetentniji za lakše zapošljavanje. Jačanje senzibiliteta društva za status branitelja podrazumijeva niz događaja poput javnih tribina i okruglih stolova o položaju, poteškoćama, ulozi i značaju braniteljske populacije u javnom životu Travnika. Moramo povratiti raditi na sačuvanju ugleda i reputacije branitelja u društvu.

 

Na koji način povećati pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva?
Ukupne promjene političkog i gospodarskog sustava, kao i nepovoljna demografska kretanja, dovela su do narušene socijalne ravnoteže u našoj općini, unatoč implementaciji socijalnih programa i izdvajanju novčanih sredstava u svrhu socijalne zaštite stanovništva. Posljedice su veliki porast nezaposlenosti, siromaštva i socijalnog raslojavanja i povećana ugroženost djece, nemoćnih i starijih ljudi, uslijed smanjenih mogućnosti obitelji i društva da ostvari svoju zaštitnu ulogu. Realan izazov današnjeg doba predstavlja i porast različitih oblika asocijalnog ponašanja. U sustavu socijalne zaštite se javljaju brojni problemi koji zahtijevaju novo prilagođavanje promjenama. Sukladno principima socijalne pravednosti, društvene solidarnosti i humanosti, kao temeljnim odrednicama suvremene socijalne politike, zalagat ću se za takav program socijalne skrbi koji će omogućiti svakom pojedincu dobivanje solidarne pomoći zajednice kad mu je potrebna. U našem programu smo predvidjeli sljedeće aktivnosti: pomoć ugroženima i siromašnim stanovnicima kroz različite oblike humanitarnog djelovanja, kreiranje programe stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih, omogućavanjem besplatne pravne i savjetodavne pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, uspostavljanje mobilnih volonterskih timova na razini općine koji bi pružali potporu na terenu najugroženijim skupinama građana, reduciranje broj mladih socijalno isključenih osoba, zastupanje i promicanje rješavanje zapošljavanja mladih osoba sa invaliditetom, ustrojstvom pokretne službe za pomoć bolesnim i nemoćnim osobama i osiguranjem pomoći starijim i nemoćnim sugrađanima pod skrbništvom koji ne žele napuštati svoje domove.

 

Ćosić:


Kako poboljšati položaj boraca/branitelja u Travniku?
Mislim da je žalosna činjenica da su članovi boračke populacije na općini Travnik obespravljeni u pogledu provođenja Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Smatram da su za ovakvo stanje direktno krive postojeće strukture vlasti jer nisu donijele potrebne provedbene akte kako bi bilo moguće primjenjivati odredbe pomenutog zakona. Te odredbe i njihova primjena uveliko olakšavaju život i rad demobilisanih boraca. Primjerice, u susjednim općinama se primjenjuje ovaj zakon te borci konkrento nisu dužni da plaćaju neke takse kao što su takse za priključak električne energije na novoizgrađeni objekt. More je ovakvih primjera. Kada budem izabran za načelnika općine u što kraćem roku ću se pobrinuti da se ovi provedbeni akti usvoje po ubrzanoj proceduri.


Na koji način povećati pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva?
Nažalost ova kategorija stanovništva je najosjetljiviji dio našeg društva. Društvo je dužno da se brine o ovim kategorijama ljudima i da ih potpomaže u njihovom životu. Mjera humanosti jednog društva ogleda se u pristupu prema njihovim najslabijim članovima. Kroz budžetska izdvajanja prema nadležnim socijalnim ustanovama proširiti podršku ovoj populaciji kroz dodatna izdvajanja u pogledu obezbjeđenja sredstava za život, školovanje djece pa i pomoći prilikom zapošljavanja i samozapošljavanja.

 /o.t./

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa