.

Domić i Ćosić o pomoći mladim bračnim parovima i demografiji

25 Rujan 2016

 Portal „Travnički vjesnik“ je 09.09., u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.


Radi se o šest oblasti sa ukupno 26 pitanja. Kandidati su odgovore trebali dostaviti najkasnije do 16.09.2016. kako bi mogli pravovremeno objaviti sve odgovore na našem portalu. Odgovore su dostavili samo dva kandidata, Muhamed Ćosić i Bojan Domić, dok preostala dva kandidata Admir Hadžiemrić i Slavko Sikirić nisu dostavili odgovore.
Stoga, u nastavku navodimo odgovore Bojana Domića i Muhameda Ćosića na pitanja:
Koje su Vaše ideje u cilju pomoći mladim bračnim parovima i obiteljima/porodicama?
Kako pokrenuti demografsku obnovu?

 

Domić:


Koje su Vaše ideje u cilju pomoći mladim bračnim parovima i obiteljima/porodicama?
Kako pokrenuti demografsku obnovu?
Najkonkretnija pomoć će biti kroz stvaranje pozitivnog društveno-ekonomskog ambijenta koji će potaknuti investicijski ciklus i mladim bračnim parovima i obiteljima omogućiti zapošljavanje. Naravno, ovdje možemo istaknuti i financijsku potpore porodiljama, stipendije za učenike i poboljšanje uvjeta za boravak djece u vrtićima. Povećati novčanu pomoć porodiljama je nastavak aktivnosti po ovom planu. Pomoć je uvedena i iznosi 50.000,00 KM na godišnjoj razini. Ovu pomoć ćemo povećati za dvostruko. Stipendiranje učenika slabijeg socijalnog statusa je mjera kojom se pomažu učenici koji su slabijeg socijalnog statusa u pohađanju osnovnih i srednjih škola. Stipendijama učenicima slabijeg socijalnog statusa moramo pomoći u njihovom školovanju. Podijeliti ćemo 200 stipendija učenicima slabijeg socijalnog statusa. Poboljšanje uvjeta za boravak djece u vrtićima se sastoji od renoviranja vrtića i nabave opreme i namještaja. Svake godine se vrše određena ulaganja u poboljšanje uvjeta u kojima borave djeca, ali je potreban značajniji iskorak. Također, u programu „Za naš Travnik“ smo definirali programe stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija stanovnika, ali na tome ne smijemo stati, već načiniti i programe za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova. Sa mogućnosti zapošljavanja i različitim asortimanom potpora i olakšica od strane općine, pokrenuti će se i demografska obnova.

 

Ćosić:


Koje su Vaše ideje u cilju pomoći mladim bračnim parovima i obiteljima/porodicama?
Porodica kao osnovna ćelija društva je ugrožena i uzdrmana svim turbulencijama koje se javljaju u ovoj našoj državi. Mnogo je porodica koje egzistiraju na rubu siromaštva. Potrebno je preko stvaranja povoljne klime za ulaganja i razvoj privrede sveobuhvatno ekonomski osnažiti naše porodice. Ekonomski snažna porodica je vrhunski plodno tlo za svaki razvoj društva. Mnogi mladi bračni parovi se već u prvim mjesecima života susreću sa nerješivim egzistencijalnim pitanjima kao što je pitanje obezbjeđenja stana. Mi smo predvidjeli u našoj Platformi razvoja općine izgradnju zgrade sa stanovima za mlade bračne parove i obezbjeđenje povoljnih kreditnih linija za kupovinu tih stanova. Jedini uslov koji će oni morati ispunjavati jeste da se obavežu da će živjeti na prostoru oćine u narednih 20 godina. Naravno, ovo je samo jedan od konkretnih koraka u podršci našim mladima. Svakako da je razvoj cjelokupnog povoljnog ambijenta za život i rad mnogo važniji od jednostrane i jednokratne pomoći. Kako kaže ona poslovica: ako čovjeku zaista želiš pomoći, nauči ga da peca- nemoj mu pokloniti samo jednu ribu.


Kako pokrenuti demografsku obnovu?
Posljednjih nekoliko godina pa i posljednju deceniju primjetan je trend smanjenja nataliteta i negativan je prirodni priraštaj ne samo na području naše općine nego i u cijeloj BIH. Tom doprinosi i masovni odlazak i migracija našeg stanovništa koja je ekonomski uslovljenja. Demografskom pustošenju ovih terena više je doprinijelo posratno nego ratno stanje. Ovo moramo zaustaviti prije svega adekvatnim mjerama u ekonomskom razvoju, obezbjeđivanjem povoljnih uslova za život. Pored toga u prvim koracima moramo poticati demografsku obnovu i izdvajanjima iz općinskoga budžeta za svako novorođeno dijete. Isto tako poticati sklapanje brakova i osnivanje porodica za mlade ljude.

/o.t./

 

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa