.

Upozoravajući transparenti na zgradi KŠC-a

15 Prosinac 2016

Jučer i danas su u Travnika na zgradi Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ postavljena dva transparenta: „Mjesto vjerske diskriminacije Katoličke crkve (Vrhbosanske nadbiskupije)“ i „Provedite odluku Ustavnog suda BiH CH/02/9628 iz 2012“.

Povrat zgrade KŠC-a predstavlja višedesetljetnu borbu katoličke crkve u Travniku da u potpunosti izvrši povrat svoje imovine. Unatoč sudskim presudama zgrada KŠC-a nije vraćena vlasnicima, što je svojevrsni nonsens. Sramotno i žalosno je da se u 21. stoljeću ne poštuju sudske presude i da se ne dozvoljava vlasnicima da raspolažu svojom imovinom.

Višegodišnja borba KŠC-a je rezultirala postavljanjem navedenih transparenata. Riječ je o javnom apelu da se konačno provedu u djelo sudske presude i da se vrati imovina njenim vlasnicima. Izostanak povrata zgrade KŠC-a u potpunosti katoličkoj crkvi je eklatantan primjer diskriminacije u Travniku. Također, važno je istaknuti da zgrada KŠC-a nije jedina imovina katoličke crkve koja je oteta i uzurpirana, već postoje i drugi objekti, kao i činjenica da se nacionalizirana imovina drugim vjerskim zajednicama u Travniku vratila odavno, a katoličkoj crkvi još uvijek nije. /travnicki.ba/

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa