.

Bolnica Travnik i Nova Bila dobivaju magnetnu rezonancu

23 Kolovoz 2021

Vlada Srednjobosanske županije na narednoj sjednici predvidila je točku dnevnog reda na kojoj će sa pozicije “Kapitalni transferi” izdvojiti sredstva za nabavku magnetne rezonance za JU Bolnica Travnik i Hrvatsku bolnicu “Dr. fra Mato Nikolić” u Novoj Biloj.

Također su planirane i dodatne investicije u zdravstveni sektor na području cijelog kantona.

 1. Zapisnik sa 92.sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

3.Mišljenje na Izvješće o financijskoj reviziji Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2020. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

 1. 4. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „transferi neprofitnim organizacijama“ ( pomoć u radu za treći i četvrti kvartal u 2021. godini)– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 2. a) Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“
 3. b) Crvenom križu Kantona Središnja Bosna
 4. c) Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik
 5. d) Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ u Kantonu Središnja Bosna (Travnički dekanat)
 6. e) Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ u Kantonu Središnja Bosna (Kreševski dekanat)
 7. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije “kapitalni transferi – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama“ – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 8. a) JU Dom zdravlja Novi Travnik – nabavka i nadogradnja softvera za RTG aparat
 9. b) Hrvatska bolnica „Dr.fra Mato Nikolić“ N. Bila – za nabavku uređaja za magnetnu rezonancu
 10. c) JU Dom zdravlja Kiseljak – nabavka ultrazvučnog aparata
 11. d) JU Dom zdravlja Jajce – nabavka sanitetskog materijala
 12. e) JU Bolnica Travnik – za nabavku uređaja za magnetnu rezonancu
 13. f) JU Bolnica Travnik – za nabavku ultrazvučnog aparata

 

 1. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna KSB/SBK za 2021. godinu za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 2. a) JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik – za nabavku RTG aparata
 3. b) Hrvatska bolnica „Dr.fra Mato Nikolić“ N. Bila – za nabavku ultrazvučnog aparata
 4. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna KSB/SBK za 2021. godinu za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 6. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog materijala – Ured za javne nabave
 7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna KSB/SBK za 2021 za financiranje Agencije za privatizaciju (srpanj 2021.g) – Agencija za privatizaciju
 8. Suglasnost za raskidanje Sporazuma sa IGDD „Visokogradnja“ Donji Vakuf o odnosima po pitanju prodaje nekretnina u Crnoj Gori – Agencija za privatizaciju

12.Suglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

 1. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabava za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 2. Informacija o stanju, kretanju i projekciji prihoda Proračuna Kantona Središnja Bosna za period 1.1.31.7.2021. godine – Ministarstvo financija

15. Očitovanje Vlade o načinu financiranja članova Tima za sprječavanje trgovine ljudima – Služba za zapošljavanje KSB/SBK

Sjednica je planirana za četvrtak, 26.8.2021. godine.

 

centralna.ba

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa