.

UNIS Energetika ne može više samostalno određivati cijene

31 Prosinac 2015

Konkurencijsko vijeće BiH donijelo je rješenje kojim je Sporazum o ustupanju sustava daljinskog grijanja Travnika sklopljen između Općine Travnik i UNIS Energetike Sarajevo, proglašen "zabranjenim" i poništene su njegove glavne odredbe koje se tiču samostalnog određivanja cijena od strane UNIS – Energetike, naplate fiksnog troška i zabrane dovođenja zemnog plina na područje općine Travnik.

Općini Travnik izrečena je novčana kazna u iznosu od 25 tisuća KM, a UNIS Energetici 62 tisuće KM. - Nalaže se gospodarskom subjektu UNIS Energetika da u roku od 60 dana uskladi Sporazum sa Zakonom o konkurenciji i nalože se da svaka dalja aktivnost koja je protivna odredbama ovog Zakona obustavljena – stoji, pored ostalog, u Rješenju Konkurencijskog vijeća BiH koje je sastavljeno na 32 stranice.

Postupak pred Konkurencijskim vijećem BiH pokrenulo je Udruženje potrošača „Klub potrošača srednja Bosna“ zastupano po odvjetniku Adisu Ribiću iz Travnika, a nakon brojnih tužbi od strane UNIS Energetike protiv građana koji su isključeni sa sustava centralnog grijanja, ali su i dalje dobivali račune za tzv. fiksni trošak.

Postavlja se pitanje kako su suci i stručni suradnici Općinskog suda u Travniku i Kantonalnog suda u Novom Travniku već više godina u postupcima naplate potraživanja po osnovu fiksnog troška presuđivale u korist UNIS Energetike, a na osnovu Sporazuma za koji je utvrđeno da je ništavan i protivan Zakonu. Znalo se i da je Pravilnik o tehničkim uslovima na osnovu kojeg su donesene presude nevažeći jer nije imao suglasnost Općinskog vijeća Travnik.

Prema neslužbenim podacima na Općinskom sudu u Travniku je bilo oko 3.000 predmeta po tužbama UNIS Energetike protiv građana Travnik. Sasvim je izvjesno da će ovakvo rješenje izazvati nove sporove između građana i UNIS Energetike.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa