.

Dana 22. veljače 2016. godine, predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara posjetio je Mjesnu zajednicu Mile – Vrbica u općini Jajce.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u okviru realizacije Projekta registracije nekretnina, koji se provodi putem kreditnih sredstava Svjetske banke, te putem sufinanciranja u suradnji s lokalnim jedinicama samouprave i tijelima uprave drugih razina, izvršila nabavu geodetske opreme (GNSS prijemnici) namijenjene unaprjeđenju rada službi nadležnih za poslove održavanja premjera i katastra nekretnina.

Danas je u središnjoj Bosni raspoređeno šest stacionarnih radara. Osim toga, najavljene su radarske kontrole u pet općina.

U Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ nastavilo se sa projektom energetske efikasnosti u vidu druge faze zamjene drvene stolarije sa PVC stolarijom.

Preminuo je hrvatski političar i liječnik Slobodan Lang. Bio je obnašatelj brojnih visokih političkih dužnosti.

Bolnica za plućne bolesti i TBC u Travnik tijekom ove godine počet će pružati nove usluge građanima moglo se čuti tijekom današnje posjete delegacije Vlade ŽSB predvođene premijerom Tahirom Lendom i ministrom zdravstva i socijalne politike Nikolom Grubešićem, Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽSB i Zavoda za javno zdravstvo ŽSB.

Nedavno osnovano Udruženje "Zajedno za Kalibunar" nije gubilo vrijeme, već je ubrzo po osnivanju krenulu u realizaciju svojih aktivnosti.

Danas je u središnjoj Bosni raspoređeno šest stacionarnih radara. Osim toga, najavljene su radarske kontrole u pet općina.

Besplatna zdravstvena zaštita, liječenje u drugoj županiji, inozemstvu, topličko i klimatsko liječenje, jednokratna novčana pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, osiguranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju te pomoć u slučaju smrti, samo su neka od prava koja će nakon usvajanja novog federalnog zakona imati razvojačeni branitelji i njihove obitelji, piše Večernji list BiH.

U MUP su primljeni 21 pripravnik i 40 volontera. Na taj način mladim i školovanim ljudima dajemo priliku za polaganje stručnog ispita i u konačnici pronalazak posla, kaže Vidović.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa