.

U utorak, 29. ožujka 2022. godine je u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, na zahtjev Udruženja privrednika KSB, održan sastanak predstavnika Udruženja poslodavaca SBK s premijerom Srednjobosanskog kantona, ministrom privrede i ministrom prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova.

Kako je novotravnička javnosti i očekivala, Općinsko vijeće Novi Travnik  donijelo je Odluku o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na području općine Novi Travnik.

Odlukom o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na području općine Novi Travnik  utvrđuje se radno vrijeme u tijeku tjedna, te početak i završetak radnog vremena u tijeku dana u objektima koji se nalaze na području općine Novi Travnik, u kojima fizičke i pravne osobe, sukladno zakonu, obavljaju uslužnu djelatnost: trgovinu, ugostiteljstvo i obrt.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na poslovne jedinice-radnje koje pružaju ugostiteljske usluge uposlenim u poduzećima, organizacijama, udrugama i ustanovama.

Raspored, početak i završetak radnog vremena se utvrđuje u ovisnosti od toga da li se radi o zimskom ili ljetnom razdoblju.

U ovisnosti od vremenskog razdoblja može se uvesti dvokratno radno vrijeme.

Ljetno razdoblje u smislu ove Odluke podrazumijeva razdoblje od 1.4. – 30.9. a zimsko razdoblje podrazumijeva razdoblje od 1.10. – 31.3.

Radno vrijeme sukladno Odluci utvrđuju fizičke i pravne osobe, u obavljanju uslužnih djelatnosti trgovine, ugostiteljstva i obrta.

Obavijest o radnom vremenu mora biti istaknuta na vidnom mjestu na ulazu u radne prostorije, a osobe koje obavljaju uslužne djelatnosti dužna su da se pridržavaju istaknutog radnog vremena, utvrđenog sukladno  Odluci Općinskog vijeća.

Svi ugostiteljski objekti u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost moraju ispunjavati posebne uvjete iz Zakona o zaštiti od buke FBiH.

 

Tjedno radno vrijeme

Radno vrijeme u tijeku tjedna prodajnih objekta i obrta utvrđuje se od ponedjeljka do subote. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata utvrđuje se cijeli tjedan.

Zabranjuje se rad nedjeljom svim trgovinama i obrtima na području općine Novi Travnik izuzev benzinskim crpkama, pekarnama i trgovinama koje se bave isključivo prodajom suvenira.

Radno vrijeme u tijeku dana

Minimalno radno vrijeme traje najmanje 8 sati dnevno, osim ako  Odlukom nije drugačije riješeno.

Izuzetno u dane državnih i vjerskih blagdana može se utvrditi i duže i kraće radno vrijeme.

Radno vrijeme u tijeku državnih i drugih blagdana

U dane državnih i drugih blagdana neradni dani se utvrđuju odlukama nadležnih organa.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti trgovine

Fizičke i pravne osobe koje se bave trgovačkom djelatnošću mogu odrediti radno vrijeme svakim radnim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 21 sat u zimskom razdoblju (od 1.10. do 31.3.) odnosno od 06,00 do 22 sata u ljetnom razdoblju (od 1.04. do 30.9)

Trgovine mogu raditi jednokratno ili dvokratno.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti tržnica

Radno vrijeme tržnica na malo, odnosno pijaca, može se odrediti svakim radnim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 13 sati u zimskom razdoblju (od 1.10. do 31.3) odnosno od 06,00 do 14 sati u ljetnom razdoblju (od 1.4. do 30.9).

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti mesnica

Fizičke i pravne osobe koje se bave prodajom mesa i mesnih proizvoda u mesnicama mogu odrediti radno vrijeme svakim radnim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 21,00 sati u zimskom razdoblju (od 1.10. do 31.3) odnosno od 06,00 do 22,00 sata u ljetnom razdoblju (od 1.4. do 30.9)

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ljekarni

Radno vrijeme u ljekarnama može se odrediti svakim radnim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 21,00 sat u zimskom razdoblju (od 1.10. do 31.3.), odnosno od 06,00 do 22,00 sata u ljetnom razdoblju (od 1.4. do 30.9.)

Izuzetno od navedenog dežurne ljekarne mogu raditi nedjeljom u periodu od 08. do 20.00 sati. Raspored rada dežurnih ljekarni utvrdit će nadležna Služba posebnim Rješenjem.

Za odobrenje rada nedjeljom zainteresirane ljekarne trebaju nadležnoj Službi podnijeti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev
 • Odobrenje za rad nadležnog ministarstva

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti pekarnica

 

Fizičke i pravne osobe koje se bave prodajom isključivo pekarskih proizvoda mogu odrediti radno vrijeme svakim radnim danom od 0 – 24 sati osim nedjeljom kada se može utvrditi maksimalno radno vrijeme do 13,00 sati.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba koje se bave djelatnošću benzinskih crpki

Radno vrijeme benzinskih crpki, može trajati u vremenu od 00,00 do 24,00 sata svakim danom.

Samoposluge koje posluju u okviru benzinskih crpki rade prema radnom vremenu utvrđenom u članku 10. ove Odluke.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih crpki uređuje se prema radnom vremenu utvrđenom u članku 16. stavak 1. ove Odluke.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ugostiteljstva

U objektima u kojima pravne ili fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost određuje se radno vrijeme svakim danom od 06,00 do 23,00 sata u zimskom računanju vremena, odnosno od 06,00 do 24,00 sata u ljetnom računanju vremena.

Ugostiteljski objekti koji imaju uvjete za rad noću, u zatvorenim prostorima, a koje će utvrditi nadležna općinska služba: noćni bar, noćni klub i disco klub (disco bar), mogu utvrditi radno vrijeme od 21,00 do 05,00 sati uz ispunjavanje uvjeta iz članka 5. ove Odluke.

Radno vrijeme objekata u kojem udruge građana ili fondacije okupljaju svoje članove i omogućavaju određeni vid uslužne djelatnosti određuje se svakim danom (uključujući i nedjelju) od 06,00 do 23,00 sata u zimskom računanju vremena, odnosno od 06,00 do 24,00 sata u ljetnom računanju vremena. Radno vrijeme Salona za posebne prigode (svadbenih salona) u kojim se organiziraju prigodne svečanosti i zabave različitog sadržaja (party, svadbe, rođendani, maturske svečanosti, godišnjice, proslava odbrane diplomskog, postdiplomskog rada i doktorata te određene tradicionalne svečanosti kao što je proslava „Nove godine”, „Dana žena”, „Valentinova” i sl.), mogu raditi u radnom vremenu od 19,00 sati do 05,00 sati narednog dana.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti igara na sreću i internet klubova

Objekti u kojima se obavljaju djelatnosti koje se odnose na igre na sreću sukladno Zakonu o igrama na sreću F BiH, kao i djelatnosti koje se odnose na pružanje internet usluga u kojima se ne služe alkoholna pića i ne pušta glazba mogu svoje radno vrijeme organizirati svakim danom od 09,00 do 23,00 sata u zimskom računanju vremena, odnosno od 08,00 do 24,00 sata u ljetnom računanju vremena ukoliko ispunjavaju uvjete predviđene zakonima koji reguliraju ovu oblast.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz hoteli, moteli, pansioni i prenoćišta

Fizičke i pravne osobe koja se bave djelatnostima iz oblasti hoteli, moteli, pansioni, prenoćišta i drugi objekti koji pružaju usluge smještaja i to odjel recepcije, mogu svoje radno vrijeme organizirati od 00,00 do 24,00 sata svakim danom.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ustanova za dnevni boravak djece

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ustanova za dnevni boravak djece (obdaništa, vrtići, igraonice i slično) može se utvrditi u trajanju od 06,30 sati do 18,00 sati, svakim radnim danom osim nedjelje.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti obrta

U objektima u kojima fizičke i pravne osobe obavljaju obrtničku djelatnost može se odrediti radno vrijeme svakim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 21 sat u zimskom razdoblju (od 1.10. do 31.3.) odnosno od 06,00 do 22 sata u ljetnom razdoblju (od 1.04. do 30.9).

Radno vrijeme iz prethodnog stavka ovog članka ne odnosi se na proizvodne pogone i radnje koje zbog karaktera procesa proizvodnje moraju poslovati mimo utvrđenih vremenskih intervala, uz obvezu poštivanja javnog reda i mira, Zakona o zaštiti od buke, isključivo u dijelu proizvodnog procesa.

Produženo radno vrijeme u gostiteljskih objekata

Fizičke i pravne osobe koje se bave ugostiteljstvom mogu produžiti radno vrijeme iznad maksimalno utvrđenog radnog vremena samo po dobivenom rješenju za produženje radnog vremena od strane nadležne općinske Službe, na period od šest ili dvanaest mjeseci.

Rješenje o produženju radnog vremena iz prethodnog članka ove Odluke donosi nadležna općinska Služba na pisani zahtjev ugostitelja.

Uz zahtjev ugostitelj podnosi:

 1. dokaz da poslovni subjekt ili njegova poslovna jedinica, kao i odgovorna osoba poslovnog subjekta, nije kažnjavano zbog remećenja javnog reda i mira i zbog nepoštivanja odredbi ove Odluke, u periodu od tri mjeseci unazad od podnošenja zahtjeva za produženje radnog vremena što dokazuje dokazom izdanim od strane Policijske stanice Novi Travnik.
 2. dokaz o izmirenim obvezama ugostitelja prema Općini Novi Travnik dostavljanjem uvjerenja od općinske Službe financija
 3. dokaz o izmirenim obvezama ugostitelja prema Javnim poduzećima kojim je općina osnivač
 4. dostavljanjem uvjerenja o izmirenim poreznim obvezama izdanog od strane nadležne Porezne uprave, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva
 5. uplaćena administrativna pristojba u iznosu od 1.500,00 KM za šest mjeseci ili 2.500,00 KM za dvanaest mjeseci.

Produženi radno vrijeme može se odobriti pravnim i fizičkim osobama koje se bave ugostiteljstvom najduže za tri sata s tim da u zimskom periodu traje do 2.00 sa ujutro a u ljetnom periodu do 3.00 sata ujutro.

Vlasniku ugostiteljskog objekta i gospodarskom društvu kojem je rješenjem nadležne Službe dozvoljeno produženje radnog vremena, a isti se ne pridržavaju odredbi ove Odluke ili remete javni red i mir ukinut će se rješenje o produženom radnom vremenu i to na osnovu:

– Obrazloženog i opravdanog zahtjeva Policijske stanice Novi Travnik

 • Obrazloženog i opravdanog zahtjeva 51% stanovnika , naseljenog mjesta ili ulice sa prijavljenim prebivalištem u kojem se ugostiteljski objekt nalazi
 • Opravdanog i obrazloženog zahtjeva nadležnih inspekcijskih tijela

Izuzetci od propisanog radnog vremena

Načelnik Općine Novi Travnik može u slučajevima održavanja prigodnih manifestacija od značaja za općinu, privremeno odrediti drugačije radno vrijeme poslovnih subjekata obuhvaćenih ovom Odlukom, ako ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.

Načelnik Općine Novi Travnik može za djelatnosti iz ove Odluke odrediti drugačije radno vrijeme u dane državnih blagdana i vjerskih blagdana od radnog vremena propisanog Odlukom, ako ocijeni da za to postoji potreba.

Nadzor i kaznene odredbe

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke će vršiti nadležne inspekcije (Inspekcija rada, tržišna inspekcija, ugostiteljsko-turistička inspekcija i druge nadležne inspekcije) i Policijska stanica Novi Travnik svako u okviru svoje nadležnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba i vlasnik radnje, ako:

 1. odredi radno vrijeme suprotno odredbama članaka 10-20 ove Odluke,
 2. na propisan način ne istakne obavijest o radnom vremenu sukladno članku 4. ove Odluke
 3. se ne pridržava istaknutog radnog vremena,

e) dozvoljava boravak gostiju nakon isteka radnog vremena.

Za prekršaje iz članaka 10-20. ove Odluke, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1000,00 KM.

Prijelazne i završne odredbe

Poslovni subjekti koji posluju u objektima iz ove Odluke, dužni su svoje radno vrijeme uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Općine Novi Travnik.

 

centralna.ba

TRAVNIK: Danas 119. sjednica Vlade KSB

119. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna bit će održana danas, 24. ožujka 2022. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade KSB u Travniku.

U Travniku je od 9 sati u tijeku 116. sjednica Vlade KSB, na sjednici je predložen sljedeći Dnevni red:

Sazvana je 114. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna , za četvrtak, 10.02.2022. godine s početkom u 9 sati.

Proračun Općine Novi Travnik za 2022. godinu usvojen je u iznosu od 10.636.145 KM. Osim što je rekordan, ima razvojnu i socijalnu komponentu , što je vidljivo iz brojnih proračunskih stavki.

Vlada Županije Središnja Bosna (ŽSB) donijela je odluke o raskidanju ugovora o dodjeli 12 koncesija, među kojima je i 10 koncesija za mini hidroelektrane zbog neplaćanja naknada, neispunjavanja uvjeta propisanih koncesijskim ugovorom ili istekom ugovora.

Nakon prvog okupljanja u Busovači, jučer je u Novom Travniku održana druga o redu koordinacija načelnika Kantona Središnja Bosna.

Poslovnoj zoni 96 općine Vitez za desetak dana počet će sa radom tvornica za proizvodnju luksuznih kamp-prikolica “Derubis Caravan”, dužine sedam i širine 2,4 metra, koja je napravila bum na najvećem svjetskom sajmu kampera i opreme za kampiranje Caravan salon u njemačkom Düsseldorfu.

Radi se o novom proizvodu kompanije “Derubis Yachts” iz Viteza, koja se proslavila na svjetskom tržištu sa luksuznom bh. jahtom “Derubis Fly 44”, izgrađenom u njihovom brodogradilištu u Vitezu, u srcu Bosne. Nova tvornica prostire se na 3.000 četvornih metara zatvorenog i isto toliko četvornih metara otvorenog prostora, u početku će zapošljavati 30 radnika, a do kraja 2022. trebalo bi da se u njoj proizvede 500 novih luksuznih kamp-prikolica.

Prema riječima Denisa Kraljevića, osnivača i prvog čovjeka “Derubisa”, više ne mogu ostati mali, “moramo narasti”.

Luksuzna kamp-prikolica duga je sedam metara

Kraljević za Oslobođenje govori da će morati obučiti radnike, a ako bude bilo potrebno, zaposlit će i ljude iz inozemstva. Tvrdi da će mladi ljudi, ako se posvete poslu i budu koncentrirani kao kad rade u Njemačkoj, uz rezultate rada kao u Njemačkoj, imati i plaću koja neće biti manja od plaće kakvu bi imali u toj zemlji. To je, kaže, način na koji bi se trebao zaustaviti odlazak mladih iz BiH.

Ovo je moderna tvornica, tvornica 21. stoljeća, u kojoj mladi ljudi mogu pronaći dobar posao. Ovakvi projekti mogu zaustaviti odlazak mladih u inozemstvo, kaže Kraljević.

– Da smo išli na lokalne sajmove, ostali bismo lokalni. Išli smo na dva najveća sajma na svijetu i to se pokazalo dobrim potezom. Bio je, naravno, to i riskantan potez, ali smo uspjeli – ističe.

Za novu tvornicu priča da je napravljena na novim tehnologijama, da “ono što drugi mogu sanjati, mi možemo napraviti”.

– Luksuzna kamp-prikolica je napravljena iz jednog dijela, iz kalupa. To je preskupa tehnologija da bi se radila u Europi. Puno je ljudskog rada, puno truda za napraviti. Tvornice koje postoje ne mogu dozvoliti sebi da uspore proizvodnju, da rade na ovaj način. Nama ovo osigurava prođu i čini razliku od drugih proizvoda. U sljedećih nekoliko godina ne očekujem da će neko krenuti u ovom smjeru. Mi smo došli na druge ideje, donijeli smo novu tehnologiju, donijeli smo novi pristup, donijeli smo novu ergonomiju unutarnjeg prostora… Sve ideje koje smo imali u glavi smo realizirali i to se pokazalo kao dobitna kombinacija – dodaje Kraljević.

Proizvodit će i jahte

Nedavno je u Vitezu održano prvo okupljanje distributera kompanije “Derubis”, kojem su nazočili i generalni distributer za EU i Rusiju – ALBE Alliance grupa, te ostali distributeri iz Njemačke, Švicarske, Nizozemske, Belgije, Litvanije, Rusije, Češke Republike, Slovenije, Hrvatske i Saudijske Arabije. Privatnim zrakoplovom u BiH tako su doletjeli vlasnici ALBE Alliance grupacije – bračni par Alexander i Scherger.

Kada su u pitanju jahte, u 2022. godini cilj je da “Derubis” proizvede njih sedam u svom brodogradilištu.

– Ne bismo ni krenuli u ovaj posao da nismo bili sigurni u uspjeh. Mi smo ispitali tržište. Nudili smo zajedničku suradnju drugim bh. tvrtkama, da krenemo zajednički u tako nešto. To što su oni bili kratkovidni, nije do nas. Krenuli smo sami i napravit ćemo ono što smo zacrtali. Kod nas ne postoji rikverc. Možemo samo ići naprijed. Onaj tko nas može slijediti, može sa nama. Oni koji ne mogu, trebaju naći nešto jednostavnije. Istina, uspjeh se dogodio brže nego što smo očekivali, ali smo definitivno preduvjete za to sami napravili. Iznenadila nas je brzina reakcije Europe i partnera i brzina narudžbi koja je definitivno velika – naglašava Denis Kraljević, koji je sa suprugom Lejlom Kraljević suvlasnik tvrtke “Derubis”, piše Oslobođenje.

Tri škole na području Županije Središnja Bosna (ŽSB) obnavljat će se kroz zajednički projekt Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta ŽSB i UNDP-a.

Po riječima županijskog ministra obrazovanja, znanosti, kulture i športa Bojana Domića, za prvu fazu obnove UNDP je izdvojio 500.000 maraka.

- To je projekt energetske učinkovitosti u kome smo iz UNDP-a dobili namjenska sredstva. Firma koja je dobila projekt obvezna je uložiti određeni iznos novaca, a iz ušteda koje će se postići na taj način, financirat ćemo obnovu škola. Da pojednostavim, troškovi grijanja tih škola ostat će isti, a mi ćemo imati totalno obnovljene škole. Ukupno je riječ o dva milijuna maraka, a radi se o dvije škole u Busovači i školi u travničkom Kalibunaru - kazao je Domić.

Dodao je da je istim projektom obuhvaćena i zgrada Policijske postaje Vitez.

Komentirajući epidemiološku situaciju u školama, Domić je kazao kako se nastava odvija redovito.

- Ima izostanaka iz škola, sezonske gripe i nažalost covida. Na preporuku Kriznog stožera djeca će redovito ići u školu, tako da još ne razmišljamo da mijenjamo sustav odvijanja nastave. Djeca koja nastavu izvode na bosanskom jeziku u školu, prema planu, kreću u utorak, ako se u ovih par dana nešto ne promijeni - rekao je Domić.


Stranica 5 od 113

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa